MINISTRIES

Children's Ministry / Sinh Hoạt Thiếu Nhi/Nhi Đồng
Every Wednesday, from 6:30-8:00PM, we have programs/healthy activities for children in ages from 2 to 12.
Mỗi tối thứ Tư, từ 6:30-8:00PM, chúng tôi có chương trình sinh hoạt, vui chơi lành mạnh cho các cháu từ 2 tuổi đến lớp 6.

Xin quý phụ huynh đưa con mình đến để cho các cháu có thì giờ sinh hoạt để phát triển đời sống tâm linh và thể lực khỏe mạnh.

Youth Ministry / Sinh Hoạt Thanh Thiếu niên
Every Wednesday, from 6:30-7:30PM, we have a weekly program for children from 7th grade to college age.
Chúng tôi cũng có chương trình sinh hoạt cho các cháu từ lớp 7 đến sinh viên Đại Học vào mỗi thứ Tư, từ 6:30-7:30PM.

ESL/Citizenship Class / Lớp Anh Ngữ Thực Dụng
Tối thứ Tư, từ 7:30-8:45PM, tại nhà thờ.

Couple's Ministry / Mục Vụ Gia Đình
Gia đình cần sự hướng dẫn: chia sẻ kinh nghiệm dạy con cái, gia đình hạnh phúc, giúp đỡ nuôi dạy con.

Women's Ministry / Mục Vụ Dành Cho Nữ Giới
Sinh hoạt dành cho Nữ Giới khích lệ lẫn nhau, làm việc chung, sinh hoạt chung.

Men's Ministry / Mục Vụ Dành Cho Nam Giới
Sinh hoạt của Nam Giới: khích lệ lẫn nhau, làm việc chung, sinh hoạt chung.